Wedstrijdreglement

Tijdens de Leidse Onderlinge zullen we ons houden aan de normale "voorrangsregels", beter bekend als het BPR. Deze regels zijn ook geldig voor schepen die niet aan de wedstrijd meedoen. De start en de finish zijn wel gebaseerd op de normale wedstrijdzeilregels. Informeel komt dit voor zeilboten neer op het hieronder genoemde. Verder zijn er enkele regels die specifiek voor deze wedstrijd zijn opgesteld.

Tegengestelde en kruisende koersen

De volgende regels gelden, in deze volgorde.

Oplopende koersen

Het schip dat "ingehaald" wordt heeft voorrang op een schip dat voorbij gaat, maar moet wel medewerking verlenen.

Start en finish

De start zal gebeuren volgens het 5-4-1 principe, dat wil zeggen: 5 minuten voor de start wordt er een vlag gehesen en een geluidssignaal gegeven. Na 1 minuut komt daar nog een vlag bij, wederom met een geluidssignaal. 1 minuut voor aanvang gaat de tweede vlag weer weg, ook hier met een geluidssignaal, en zodra de eerste vlag ook weg is begint de wedstrijd en moet je in de juiste richting (richting de wind) de startlijn passeren. Merk op dat het wel is toegestaan ook voor het startsignaal de startlijn te passeren.

Specifiek aan de Leidse Onderlinge

Dit alles is ter beoordeling aan de wedstrijdleiding. Het niet opvolgen van deze regels wordt bestraft. In geval van schade heeft ieder team een eigen risico van 150 euro.