Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid

 1. De deelnemers aan de wedstrijd doen dit geheel voor eigen rekening en risico.
 2. De organiserende personen en het wedstrijdcomité der ALSZV De Blauwe Schuit zijn niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen de schade aan het schip, aan opvarenden, aan boord aanwezige goederen alsmede schade vanwege diefstal en of vermissing daarvan, en aan derden, welke direct en indirect in verband met deelname aan de wedstrijd zou kunnen of zijn ontstaan.

Inschrijvingsprocedure

 1. Alle deelnemers dienen zich in te schrijven via het digitale inschrijfformulier op www.leidseonderlinge.nl
 2. Het gehele inschrijfbedrag van het team (35 euro per persoon plus 3 euro voor iedereen zonder een eigen zwemvest) dient binnen vijf dagen na inschrijving in één keer overgemaakt te worden op giro NL93INGB0001567321 t.n.v. A.L.S.Z.V. De Blauwe Schuit o.v.v. "Leidse Onderlinge", de teamnaam en de naam van de teamcaptain.
 3. Op het moment dat het volledige inschrijfgeld door de organisatie is ontvangen, wordt de inschrijving definitief.
 4. Het gehele inschrijfbedrag dient ten hoogste 5 dagen na inschrijving bij ons binnen te zijn.
 5. Inschrijven kan tot en met donderdag 8 juni 2023.

Inschrijvingsvereisten

 1. Per inschrijvend team van vier of vijf personen dient tenminste één persoon over voldoende zeilervaring te beschikken om schadevrij te kunnen varen, daarbij geen schade toebrengend aan eigen boot en / of andere boten. Dat wil zeggen, het kunnen strijken en zetten van de mast, het reven van het grootzeil en kennis hebben van de voorrangsregels.

Deelname

 1. De schipper verplicht zich om zich met de zorgvuldigheid van een goed schipper in te spannen om het schip in ongeschonden toestand terug te brengen en neemt de verantwoordelijkheid hiervoor op zich.
 2. De schipper verplicht zich zorg te dragen dat zijn bemanning zich gedraagt tijdens de toerwedstrijd.
 3. De schipper draagt zorg voor de contante betaling van 200 euro borg, dit bedrag dient voldaan te worden op de dag van de wedstrijd. Er geldt een eigen risico van 200 euro.
 4. Tijdens het varen van de toerwedstrijd is het nuttigen van alcoholische consumpties of andere verdovende middelen uitdrukkelijk niet toegestaan.
 5. Tijdens de wedstrijd gelden de wedstrijdregels zoals gepubliceerd op de website www.leidseonderlinge.nl

Annulering

 1. Bij annulering door een deelnemend team of een van de deelnemers tot één week van tevoren van aanvang van de wedstrijd wordt de helft van het inschrijfbedrag vergoed.
 2. Bij annulering door een deelnemend team of een van de deelnemers binnen één week van aanvang van de wedstrijd wordt geen restitutie van inschrijfgelden verleend.

Slotbepaling

 1. In voorkomende gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.